IVANA MAŠITOVÁ

„Sklářská umělecká tvorba Čechů je fenomén, kterým je svět po desítky let fascinován. Čeští skláři iniciovali vznik unikátních uměleckých děl ze skla, po léta je zdokonalují a stojí v čele jejich vývoje a aktuálních trendů. Ivana Mašitová studovala u světoznámé ikony moderního skla, profesora Stanislava Libenského v Praze (Česká republika), který je spolu se svou ženou a spolupracovnicí Jaroslavou Brychtovou považován za nejvýznamnějšího tvůrce světového skla dvacátého století. Ivana Mašitová byla díky svému talentu a kreativitě od počátku své umělecké dráhy považována za jednu z jeho nejlepších studentů ve tvorbě mimořádných skleněných plastik, objektů i v architektonických pracích na základě nejrůznějších technologií. Po letech práce v oboru má kromě talentu a kreativity také rozsáhlé zkušenosti a schopnosti zvládnout jakýkoli projekt s jedinečnými výsledky, a je díky tomu dobře známa doma i v zahraničí. Proto je také považována za následovnici profesorových vysoce profesionálních zásad tvorby, ale i pokračovatelku jeho úspěchů.“

V Praze, březen 2018
PhDr. Sylva Petrová, emeritní profesorka University of Sunderland, UK, kurátorka ve svobodném povolání, autorka knihy České sklo (2001).

SMARAGDOVÁ JESKYNĚ - Dušek Décor

SmaragdovÁ jeskyNĚ

VLNA IV - Dušek Décor

VLNA IV

KORÁLOVÝ ÚTES I

Kontaktujte nás